สองมุมมองของเสรีภาพ

Two Concepts of Liberty 

Isaiah Berlin เขียน

เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล และชยางกูร ธรรมอัน แปล

จิลาวัลย์ บุญเกิด บรรณาธิการ


อะไรคือมุมมองต่อเสรีภาพในสายตาของเบอร์ลิน?

ไอเซยา เบอร์ลิน (ค.ศ.1909 - 1997) เป็นนักปรัชญาชาวลัตเวียที่ไปทำงานที่อังกฤษ เขามีชื่อเสียงจากการนำเสนอแนวคิดทฤษฎีการเมืองรวมไปถึงประวัติศาสตร์ความคิดของยุโรป งานชิ้นหนึ่งซึ่งโด่งดังไปทั่วโลกของเขาคือ “Two Concepts of Liberty” บทความปรัชญาการเมืองเกี่ยวกับเสรีภาพทั้งสองแบบได้แก่ เสรีภาพเชิงลบ และเสรีภาพเชิงบวก 

เสรีภาพทั้งสองแบบนี้ต่างกันอย่างไร? และทำไมเราควรรู้เรื่องนี้? 

สำนักพิมพ์สำนักนิสิตสามย่านภูมิใจนำเสนอหนังสือปรัชญาเล่มเล็ก ที่จะชวนคุณมาขบคิดเรื่องนามธรรมอย่าง 'เสรีภาพ' ให้กระจ่าง แนวคิดของเบอร์ลินเป็นรากฐานให้กับหลักคิดในโลกตะวันตก รวมถึงถูกนำมาสอนให้นักเรียนการเมืองการปกครองทั่วโลกอีกด้วย หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคนทุกเพศทุกวัยที่ชื่นชอบการคิด หลักการ และปรัชญาการเมือง

ข้อเสนอของเบอร์ลินเรื่องเสรีภาพสองแบบนี้ ได้รับการกล่าวขวัญถึงและอ้างอิงจากนักปรัชญาและนักทฤษฎีการเมืองจำนวนมาก และเป็นบทเรียนวิชาปรัชญาเบื้องต้นมาจนถึงปัจจุบัน...

งานแปลของเนติวิทย์กับชยางกูรถือว่าเป็นการเปิดศักราชใหม่ให้แก่วงการปรัชญาของประเทศไทย เท่าที่ผมรู้ยังไม่มีใครเคยแปลบทความอันสำคัญชิ้นนี้ของไอเซยา เบอร์ลินมาก่อน ขอชื่นชมความพยายามของสองคนนี้ด้วยใจจริง

คำนิยม โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์

ได้แต้ม
ธรรมดา -

ความเห็นของลูกค้า (4 คน)

  • 100.00% Complete (success)
    4
  • 0.00% Complete (warning)
    0
  • 0.00% Complete (danger)
    0
-
2021-09-14 00:09:59

-
2021-08-23 13:31:53

แพ็คของมาดีมากเลยค่า

-
2021-06-16 00:07:30

เนื้อหาและคำนิยมจาก อ.โสรัจจ์

ดูความคิดเห็นทั้งหมด