สิบมายาคติอิสราเอล

Wishlist: (1)

สิบมายาคติอิสราเอล

Ten Myths About Israel

ผู้เขียน: Ilan Pappe

ผู้แปล: พงษ์ประภัสสร์ แสงสุริยง

คำนิยม: ศาสตราจารย์ พลโท ดร.สมชาย วิรุฬหผล


หนังสือเล่มนี้จะมาเผย 10 มายาคติที่เราเชื่อ พร้อมความจริงเบื้องหลังรัฐอิสราเอล! 

ใน สิบมายาคติอิสราเอล จะมาสำรวจความเชื่อที่เรามักมีอยู่เดิมเกี่ยวกับรัฐอิสราเอลจากสื่อกระแสหลัก ไม่ว่าจะเป็นข้ออ้างที่ว่าปาเลสไตน์นั้นเป็นดินแดนที่ว่างเปล่ามาก่อน การเกิดขึ้นของลิทธิไซออนิสต์ (Zionism) และหน้าที่ของลัทธินี้ในการสร้างชาติใหม่ขึ้นมา หรือจะเป็นความเชื่อที่ว่าชาวปาเลสไตน์เต็มใจออกจากพื้นที่เดิมของพวกเขาในปี 1948 นั้นทำไปด้วยความเต็มใจ รวมถึงมายาคติอื่น ๆ ที่เรามีอยู่เกี่ยวกับความขัดแย้งที่ดูจะไม่มีวันจบสิ้น 

มายาคติจากข้อมูลประวัติศาสตร์แบบผิด ๆ ที่เราเชื่อเกี่ยวกับอิสราเอลทำให้การกระทำต่าง ๆ ซึ่งไม่ถูกท้าทายใดๆ จากองค์การระหว่างประเทศสมเหตุสมผล และสร้างภัยให้กับผู้คนในพื้นที่จำนวนมาก หนังสือเล่มนี้จึงเป็นหนึ่งในหนังสือที่ต้องอ่าน! โดยผู้สนใจในเรื่องตะวันออกกลาง!

การเปิดเผยความจริงอาจจะไม่เพียงพอที่จะทำให้ชาวโลกตาสว่างเพราะจำนวนไม่น้อยถูกครอบงำด้วยมายาคติของลัทธิไซออนิสต์ที่ทรงอิทธิพลต่อสื่อและการมอมเมาด้วยภาพลวงตาทั้งหลาย โดยความเป็นจริงแล้วลัทธินี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะครอบครองดินแดนในตะวันออกกลางเท่านั้น แต่มีความทะเยอะทะยานที่จะครอบครองโลกด้วยซ้ำไป ดังนั้น การนำเสนอของหนังสือเล่มนี้อันเป็นข้อโต้แย้งทั้งทางประวัติศาสตร์ด้วยตรรกวิทยาที่ถูกต้องชัดเจนและมีงานวิจัยสนับสนุนอีกมากมายจึงเป็นการเพิ่มเติมให้ความรู้ความเข้าใจและเปิดตาชาวโลกที่ถูกมอมเมามาเป็นเวลานาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะได้รับการศึกษาอย่างจริงจังและได้รับการเผยแพร่ออกไปในวงกว้างและด้วยฉันทาคติที่ว่า "โลกทั้งผองพี่น้องกัน" เราก็อาจจะอยู่ร่วมกันด้วยสันติสุข

— ศาสตราจารย์ พลโท ดร.สมชาย วิรุฬหผล


เนื้อหาภายในเล่ม

คำนิยม โดย ศาสตราจารย์ พลโท ดร.สมชาย วิรุฬหผล

คำนำผู้แปล

แผนที่

คำนำ

ส่วนที่ 1 ตรรกะวิบัติในอดีต
1 ปาเลสไตน์คือดินแดนว่างเปล่า
2 ชาวยิวคือกลุ่มคนไร้ดินแดน
3 ลัทธิไซออนิสต์คือศาสนายูดาห์
4 ลัทธิไซออนิสต์ไม่ใช่การล่าอาณานิคม
5 ชาวปาเลสไตน์ออกจากบ้านเกิดเมืองนอนโดยสมัครใจในปี 1948
6 สงครามเดือนมิถุนายนปี 1967 เป็นสงคราที่ "ไร้ทางเลือก"

ส่วนที่ 2 ตรรกะวิบัติในปัจจุบัน
7 อิสราเอลเป็นประชาธิปไตยเพียงแห่งเดียวในตะวันออกกลาง
8 มายาคติออสโล
9 มายาคติกาซา

ส่วนที่ 3 แลไปข้างหน้า
10 แนวทางสองรัฐคือหนทางเดียวที่จะทำให้เดินหน้าต่อไปได้

บทส่งท้าย: อิสราเอล รัฐล่าอาณานิคมแบบตั้งถิ่นฐานในศตวรรษที่ยี่สิเอ็ด

ลำดับเหตุการณ์
เชิงอรรถ
อภิธานศัพท์
ภาคผนวก
เชิงอรรถภาคผนวก
ประวัติผู้ร่วมสร้างสรรค์หนังสือ

ได้แต้ม
ธรรมดา -

ความเห็นของลูกค้า (2 คน)

  • 50.00% Complete (success)
    1
  • 50.00% Complete (warning)
    1
  • 0.00% Complete (danger)
    0
-
2021-09-08 07:41:13

เหตุผลที่หักดาว : ด้านการจัดส่งตอนแรกแจ้งว่าจัดส่ง 18 ส.ค. แต่ติดสถานการณ์covid-19 ก็เข้าใจได้ และแจ้งว่าเป็น26 แล้วสินค้าก็ถึง26ส.ค.จัดได้ว่าล่วงหน้า แต่ที่ถึงก็เพราะไปรับสินค้าเอง สถานะขึ้นว่าจัดส่งแล้วแต่ไม่มีสินค้ามาถึง ไปรษณีย์จัดส่งผิดที่ทั้งๆที่ที่อยู่ชัดเจน และคนที่โทรมาบอกก็เป็นคนที่อื่น ข้อเสนอแนะ : 1.อยากให้มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงการจัดส่งโดยที่ไม่ต้องสอบถาม ไม่ว่าจะทางเมลหรือทางทวิต เพราะทางสนพ.เองก็โปรโมตทางทวิตด้วย 2.ให้ลูกค้าเลือกเองได้ว่าจะเลือกแบบemsหรือreg. อาจจะเพิ่มเงินอะไรก็ว่าไป เพราะการจัดส่งreg.ในครั้งนี้แย่มาก ไม่ประทับใจเลย

-
2021-01-10 00:58:11

เนื้อหาของหนังสือ

ดูความคิดเห็นทั้งหมด