คู่มือต้านรัฐประหาร

(แปลจาก Against the Coup)

 

ผู้เขียน:  Gene Sharp  ปรมาจารย์ทฤษฎีว่าด้วยการต่อต้านรัฐประหาร

ผู้แปลและปรับปรุงเพิ่มเติม:   เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล  (ปรับปรุงโดยได้รับอนุญาตจากฉบับแปลของ นุชจรีย์ ชลคุป)

คำนำเสนอโดย:  ประจักษ์ ก้องกีรติ และ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

ราคา 180 บาท 

บางส่วนของคำนำเสนอ

ประจักษ์ ก้องกีรติ เขียนไว้ในบทนำเสนอหนังสือเล่มนี้ว่า

หากหนังสือเจ้าผู้ปกครอง (The Prince) ของมาคิอาเวลลี คือตำราครองอำนาจและรักษาอำนาจของผู้ปกครอง หนังสือ คู่มือต่อต้านรัฐประหาร ของชาร์ปก็คือ ตำราต่อต้านอำนาจที่เป็นของประชาชน

ผู้ปกครองมีอำนาจอยู่ได้นั้นเพราะมีประชาชนบางกลุ่มยอมรับ เชื่อฟัง และสนับสนุน หลักการข้อแรกที่สำคัญในการต่อต้านการรัฐประหาร ก็คือ การปฏิเสธความชอบธรรมของคณะรัฐประหารโดยทันที

 

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ  เขียนไว้ในบทนำเสนอหนังสือเล่มนี้ว่า

เมื่อการกดขี่ยังมีอยู่ การต่อต้านจึงเป็นหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นต่อระบอบเผด็จการแบบดิบ ๆ หรือต่อระบอบอำนาจนิยม

หนังสือแปล 1 เล่ม

ความเห็นของลูกค้า (1 คน)

  • 100.00% Complete (success)
    1
  • 0.00% Complete (warning)
    0
  • 0.00% Complete (danger)
    0
฿ 180.00