ความทุกข์ของชาวอุยกูร์ ภายใต้คอมมิวนิสต์จีน

Wishlist: (3)

(See English Version Below)

ความทุกข์ของชาวอุยกูร์ ภายใต้คอมมิวนิสต์จีน

(The Suffering of the Uyghurs Under the Chinese Communist Regime)

 

บรรณาธิการ:  เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล และ ณัฐนันท์ ทองเกื้อสกุล

คำนิยม:  ลุยซา กรีฟ และ ส.ศิวรักษ์

ราคา 120 บาท

(พิเศษ สำหรับช่วงนี้ ลดราคาเหลือ 100 บาทเท่านั้น)

 

อันตรายของการยินยอมให้คนไม่กี่คนรับบทบาทพระเจ้านี้เอง ทำให้ปัญหาชาติพันธุ์ไม่ใช่เรื่องของประเทศหนึ่ง ประเทศเดียวประเทศใด ...

หากเป็นเรื่องของทุกคนบนโลก

วีรพร นิติประภา, นักเขียนรางวัลซีไรต์

 

เราชาวไทยควรตื่นตัวและรับรู้ถึงความทุกข์ยากของเพื่อนบ้าน ไม่ว่าจะในพม่า กัมพูชา เวียดนาม ลาว หรือจีน ถ้ารับรู้และตื่นตัว เพื่อหาทางทำอะไรๆ 

ให้เป็นคุณประโยชน์ กับคนที่ถูกเบียดเบียนบีฑาเหล่านั้น ย่อมจักได้ชื่อว่า เป็นมนุษย์ที่สมควรกับคุณค่าของความเป็นคน

ส.ศิวรักษ์, ปัญญาชนสยาม

 

About the Book

This book was born from the recognition of the limited knowledge and understanding Thai people have about what is being done to the Uyghur people in the People's Republic of China. Though there has been some reporting on the subject online and in newspapers in the past 1-2 years, they are mostly short articles that tend to favour the Chinese government's narrative. Moreover, the military dictatorship in Thailand desires to be closer with the Communist Party of China at this time means pro-China propaganda and the need to not embarrass a close ally, inevitably leading to pressure for the media to hide the truth, creating an overall atmosphere of avoidance for the people not to see the reality of the suffering being inflicted upon the Uyghur people.

Netiwit Chotiphatphaisal and his team of volunteer translators - undergraduates from Chulalongkorn University - have produced a labor of love.

Their selfless work in translating these documents demonstrates the noblest ideals of human sympathy and commitment to humanitarian concern for

our neighbors, regardless of religion, language, or ethnicity.

Forward by Louisa Greve, A Director of External Affairs, Uyghur Human Rights Project

In this volume including the essays from Ian Johnson, James Millward, Rachel Harris, Sigal Samuel, Darren Byler and Uyghur Human Rights Project.

ได้แต้ม
หนังสือแปล -

ความเห็นของลูกค้า (8 คน)

  • 100.00% Complete (success)
    8
  • 0.00% Complete (warning)
    0
  • 0.00% Complete (danger)
    0
-
2020-11-24 13:56:09

-
2020-08-01 00:07:42

-
2020-05-05 14:30:34

ดูความคิดเห็นทั้งหมด