ฝันให้ไกล ไปให้ถึง: ประชาธิปไตยในระดับนิสิตนักศึกษา

Wishlist: (0)

ฝันให้ไกล ไปให้ถึงประชาธิปไตยในระดับนิสิตนักศึกษา

Towards Campus Democracy in Thailand

โดย เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล

ราคา 150 บาท จำนวน 72 หน้า

 

จากประสบการณ์ของเนติวิทย์ในหลายปี เขาเห็นความสำคัญอย่างหนึ่งคือ ประชาธิปไตยไทยมีความสัมพันธ์กับสถานศึกษา

เราจะทำให้ประชาธิปไตยมั่นคงในระดับชาติได้ อาจจะมิใช่แค่การเรียกร้องระดับใหญ่ แต่ในระดับ "ความรับผิดชอบ" ของนักศึกษา สโมสรนิสิตนักศึกษา

ในแต่ละมหาวิทยาลัยด้วย หนังสือเล่มนี้รวมจดหมายที่เนติวิทย์เขียนถึงนายกสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯของตน เพื่อเสนอวิธีทางและแนวคิด

เพื่อการสร้างประชาธิปไตยที่มีความหมายต่อทุกๆคน และสะท้อนไปยังระดับประเทศ

ในภาคผนวกยังมีบทความวิจารณ์เนติวิทย์ในฐานะนักปฏิรูปด้วย 

 

ได้แต้ม
ธรรมดา -

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0