ไม่สามารถแลกสินค้าเป็นตัวอื่นได้ 

การคืนสินค้าในกรณีชำรุด สามารถทำได้ผ่านการแจ้งเข้ามาได้ทางเพจ 'สำนักพิมพ์สำนักนิสิตสามย่าน' พร้อมเลขที่การสั่งซื้อ และสำนักพิมพ์จะจัดส่งสินค้าใหม่ไปให้