2 Customer reviews for สิบมายาคติอิสราเอล

Latest Update 01/07/2022
  • 50.00% Complete (success)
    1
  • 50.00% Complete (warning)
    1
  • 0.00% Complete (danger)
    0
-
2021-09-08 07:41:13

เหตุผลที่หักดาว : ด้านการจัดส่งตอนแรกแจ้งว่าจัดส่ง 18 ส.ค. แต่ติดสถานการณ์covid-19 ก็เข้าใจได้ และแจ้งว่าเป็น26 แล้วสินค้าก็ถึง26ส.ค.จัดได้ว่าล่วงหน้า แต่ที่ถึงก็เพราะไปรับสินค้าเอง สถานะขึ้นว่าจัดส่งแล้วแต่ไม่มีสินค้ามาถึง ไปรษณีย์จัดส่งผิดที่ทั้งๆที่ที่อยู่ชัดเจน และคนที่โทรมาบอกก็เป็นคนที่อื่น ข้อเสนอแนะ : 1.อยากให้มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงการจัดส่งโดยที่ไม่ต้องสอบถาม ไม่ว่าจะทางเมลหรือทางทวิต เพราะทางสนพ.เองก็โปรโมตทางทวิตด้วย 2.ให้ลูกค้าเลือกเองได้ว่าจะเลือกแบบemsหรือreg. อาจจะเพิ่มเงินอะไรก็ว่าไป เพราะการจัดส่งreg.ในครั้งนี้แย่มาก ไม่ประทับใจเลย

-
2021-01-10 00:58:11

เนื้อหาของหนังสือ