(เปิด Pre-Order)

จดหมายเปิดผนึกถึง ดร.ฮุสาก (Letter to Dr. Husák)

ผู้เขียน

วาตซลัฟ ฮาเวล รัฐบุรุษ กวี นักเขียนบทละคร นักกิจกรรมทางการเมือง และอดีตประธานาธิปดีสาธารณรัฐเช็ก

ผู้แปล

ชยางกูร ธรรมอัน, เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล และวริตตา ศรีรัตนา

ราคา 200 บาท 

หนังสือจะเริ่มจัดส่งตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป

ใช่ จริงในระดับหนึ่งที่ประเทศเราสงบ แต่ประเทศเราตอนนี้สงบเงียบดั่งโรงเก็บศพหรือสุสาน ใช่หรือไม่ล่ะท่าน?

— วาตซลัฟ ฮาเวล 

บางส่วนจากคำนำ

งานเขียนของฮาเวลมิได้เพียงแต่วิเคราะห์สังคมเท่านั้น เขายังชี้ให้เห็นถึงวิธีที่จะโค่นล้มระบอบอันไม่ปกตินี้ได้ คือ การที่ทุกคนจะต้องตระหนักถึง “ความรับผิดชอบของมนุษยบุคคล” ในแต่ละคน ผนวกกับการที่ “ต้องมีชีวิตอยู่ในความจริง” ปฏิเสธคำหลอกลวงของระบบ เมื่อเราทำ ทุกคนทำ ความไม่ปกติก็จะอยู่ไม่ได้และล่มสลายลงไปในท่ีสุด

Earn
หนังสือแปล 1 เล่ม -

Customer review (5 reviews)

  • 100.00% Complete (success)
    5
  • 0.00% Complete (warning)
    0
  • 0.00% Complete (danger)
    0
-
2020-04-21 17:30:02

-
2020-04-20 09:56:19

-
2020-04-18 14:02:59

View all customer reviews