ว่าด้วยทรราชย์: 20 บทเรียนจากศตวรรษที่ 20

Wishlist: (1)

(หมดแล้ว)

ว่าด้วยทรราชย์: 20 บทเรียนจากศตวรรษที่20

Twenty Lessons from Twentieth Century

เขียนโดย ศาสตราจารย์ทิโมธี สไนเดอร์/Prof. Timothy Snyder

แปลโดย เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล และชยางกูร ธรรมอัน บรรณาธิการแปลโดย วริตตา ศรีรัตนา

ราคา 150 บาท จำนวน 100 หน้า

บางส่วนจากในเล่ม

"เราดื่มด่ำกับมายาคติของการ "หมดยุคสมัยประวัติศาสตร์" การทำแบบนั้นเป็นการลดภูมิป้องกันตนเอง เป็นการจำกัดกรอบจินตนาการพวกเราเองและเปิดทางให้แก่ระบอบประเภทที่เราคอยพร่ำบอกกับตัวเองว่าไม่มีทางจะหวนกลับมาได้อีก"

เรียนรู้ 20 บทเรียนจากศตวรรษที่ 20  เพื่อพิจารณาว่าอะไรคือสาเหตุของระบอบเผด็จการ เราจะรับมือมันอย่างไร

เช่น 1. อย่ายอมรับเชื่อฟังทำตามล่วงหน้า 2.ปกป้องสถาบันทั้งหลาย ... 18. จงสงบสุขุมเมื่อสิ่งไม่คาดคิดบังเกิด 

เรียนรู้เพื่อจะรู้วิธีป้องกันมันได้อย่างไร จากนักประวัติศาสตร์ชั้นนำแห่งยุคสมัย ทิโมธี สไนเดอร์ ไม่ควรอ่าน ไม่ควรพลาด หากไม่อยากให้ทรราชย์ปกครอง

Earn
หนังสือแปล 1 เล่ม -

Customer review (6 reviews)

  • 83.33% Complete (success)
    5
  • 16.67% Complete (warning)
    1
  • 0.00% Complete (danger)
    0
-
2019-03-08 20:03:25

-
2019-02-12 18:20:53

ความแปลกใหม่

-
2019-02-11 17:25:33

View all customer reviews