Set SET หนังสือออกใหม่ 'ไต้หวันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของจีน' + 'เสียงเพรียกหาสิทธิมนุษยชน'

Wishlist: (1)

SET หนังสือออกใหม่ 'ไต้หวันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของจีน' + 'เสียงเพรียกหาสิทธิมนุษยชน'


ใน SET ประกอบไปด้วย

1. ไต้หวันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของจีน: ประวัติศาสตร์ชาติไต้หวัน

เมื่อเราอยู่ในวงสนทนาเกี่ยวกับจีนและ "ไต้หวัน" เราอาจคุ้นเคยกับบรรยากาศคุกรุ่นจากความขัดแย้งระหว่างอุดมการณ์เผด็จการในแผ่นดินใหญ่กับประชาธิปไตยในไต้หวัน หนังสือ "ไต้หวันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของจีน: ประวัติศาสตร์ชาติไต้หวันเล่มนี้ จะพาเราย้อนกลับไปดูความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างดินแดนที่เราเรียกว่า "จีน" กัยเกาะไต้หวัน มาเป็นมาอย่างไร ชาวจีนกับชาวไต้หวันเป็นพี่น้องเชื้อชาติเดียวกันจริงหรือไม่ และไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของ "จีน" จริงหรือเปล่า? อีกทั้งยังแสดงให้เห็นว่าผู้คนบนเกาะอันงดงามกลางมหาสมุทรแปซิฟิกแห่งนี้สร้าง "ความเป็นไต้หวัน" และ "สำนึกแบบไต้หวัน" ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างไร

2. เสียงเพรียกหาสิทธิมนุษยชน: ข้อเขียนของนักคิดอุยกูร์ผู้ถูกจองจำ

หนังสือเล่มนี้คือผลงานของ อิลฮัม โตห์ติ ที่ได้อธิบายถึงปัญหาและข้อเสนอแนะของชาวอุยกูร์ในเขตพื้นที่ปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์

อิลฮัม โตห์ติ ปัญญาชนและศาสตราจารย์ชาวอุยกูร์ที่มีชื่อเสียงในสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้ศึกษาและทำงานอย่างหนักเพื่อส่งเสริมความเข้าใจระหว่างชาวอุยกูร์และชาวจีนทั้งด้านทางศาสนา วัฒนธรรม และการเมืองที่กดขี่ชาวอุยกูร์ในปัจจุบัน ทว่าเขาถูกศาลจีนพิพากษาให้จำคุกตลอดชีวิตเมื่อปี 2014 และยังมีการพิจารณาคดีเพียงแค่สองวัน แม้ว่าเขาจะเป็นกระบอกเสียงช่วยประนีประนอมและปรองดองกัน แต่ทางการจีนยังคงตอบแทนเขาด้วยการตัดสินโทษจำคุกตลอดชีวิต เขาเป็นผู้เปิดช่องทางให้มีการพูดคุยและถกเถียงปัญหาต่างๆ ระหว่างชาวอุยกูร์และชาวจีน แต่กลับถูกใส่ร้ายป้ายสีเรื่องการก่อการร้ายและแบ่งแยกดินแดน ภายหลังแม้เขาจะได้รับรางวัลจากนานาชาติด้านเสรีภาพในการแสดงออกต่างๆ และเวทีโลกกดดันให้รัฐบาลจีนปล่อยตัว ก็ไม่สามารถทำให้ อิลฮัม โตห์ติ ได้รับอิสระได้อยู่ดี

 

(หนังสือจะจัดส่งในช่วงวันที่ 18 สิงหาคม 2564)

获得积分
ธรรมดา -

客户的意见 (2 คน)

  • 100.00% Complete (success)
    2
  • 0.00% Complete (warning)
    0
  • 0.00% Complete (danger)
    0
-
2021-08-31 17:45:43

-
2021-08-31 00:16:26

See all customer reviews